Besøk frå Serbia

Besøk frå Serbia

Ryfylkemuseet har i byrjinga av mai hatt besøk frå eit venskapsmuseum i Sirogojno, Serbia. Me har tidlegare vore på vitjing hos dei, men dette var første gongen dei var hos oss. Det var eit spanande besøk, og me fann ut at me har mange felles møtepunkt innanføre arbeid med tradisjonelt handverk, skikkar, tradisjonsmat, med meir. Slike møte fører ti...

Les meir

Kvitsøy og Li på nett

Kvitsøy og Li på nett

Vi har nyleg lagt ut ei stor gruppe med nesten 2300 gjenstandar på nettstaden Digitalt Museum. Det er gjenstandar på museumsgarden Li i Suldal og i Kvitsøy hummermuseum. Dei er katalogiserte i eit samarbeid mellom museet og Samlingsteam Rogaland. Digitalt Museum er ein felles publiseringskanal for samlingsdata for foto og gjenstandar frå norske mus...

Les meir

Internasjonal kafé på Håland

Internasjonal kafé på Håland

Torsdag 23. april hadde me Internasjonal kafé på Håland i Erfjord. Ukrainsk, eritreisk og norsk mat blei servert i det ærverdige stovehuset frå 1825. Etterpå blei det gamle leiker i tunet. Det var interessant å sjå kor internasjonale dei fleste leikene var. Mange hadde kjennskap til leikene frå eiga heimland eller kunne andre versjonar av dei. Takk...

Les meir

EØS-samarbeid i Polen

EØS-samarbeid i Polen

Ryfylkemuseet deltar i eit EØS-finansiert samarbeidprosjekt med Krzysztof Kluk Museum i Ciechanowiec, Polen. Målet er å komma fram til gode metodar for overvaking og dokumentasjon av bygningane på museet. I slutten av april var det arbeidsmøte i Polen der fire av våre medarbeidarar var med. Bildet er frå eit eksperiment der våre folk skulle tilst...

Les meir

Stopp i stønad til Internasjonal kafè

Stopp i stønad til Internasjonal kafè

Ryfylkemuseet har i mange år fått midlar frå «Integrering og mangfoldsdirektoratet» til å driva Internasjonal kafé. I år blei denne tilskotsordninga endra til å berre gjelde for dei 20 kommunane som har flest innvandrarar i Noreg. Dette betyr at det berre er integreringstiltak i Stavanger eller Sandnes kommune som kan få støtte i Rogaland. I tilleg...

Les meir

Norge Rundt med Sprossa

Norge Rundt med Sprossa

Gjennom mange år har modige og dyktige Else Rønnevig, statsstipendiat og forfattar fra Sørlandet, arbeida for å ta vare på norsk kulturarv. Kvinna som gjorde kallenavnet «Sprossa» til eit adelsmerke for norsk kulturvern og eit symbol for si verksemd. Fortidsminneforeningen er medarrangør for denne foredragsreisa gjennom heile Noreg. Vi gler oss til...

Les meir

© Ryfylkemuseet 2012. Ryfylkemuseet - 4230 Sand - 52 79 29 50  Nettstaden er levert av Norsk Plan as