Klimaprosjektet

Klimaprosjektet

Norsk kulturråd har stilt 750.000 kroner til rådvelde for eit prosjekt som skal greie ut korleis musea skal møte klimautfordringane. Ryfylkemuseet er bedt om å vera vertskap for prosjektet, og Roy Høibo skal vera prosjektleiar.  

Les meir

Konsert med tonar frå Bolivia og Peru

Konsert med tonar frå Bolivia og Peru

Onsdag 16. september vart det liv i løa i Viga då Hector Meriles og Edgar Albitres underheldt publikum med sine tonar frå Peru og Bolivia. Dagen etterpå var det mange som tok turen innom Internasjonal kafé. Kvelden byrja med konsert av Hector og Edgar som hadde spela i Viga dagen før. På slutten fekk dei med seg elevar frå Sand skule på rytmeinstru...

Les meir

Kulturministeren på besøk

Kulturministeren på besøk

Da kulturminister Thorild Widvey gjesta Ryfylkemuseet i dag, kunne ho fortelja at det var sett av 6 mill. kr. til å styrke bygningsvernet ved museet i statsbudsjettet i haust. Dette er svært velkomne pengar. Trass i sterk prioritering av bygningsvernet ved museet, greier vi ikkje halde tritt med vedlikehaldet. Museet forvaltar i dag over 80 bygning...

Les meir

Bedehusmåleri frå Rennesøy

Bedehusmåleri frå Rennesøy

Ryfylkemuseet har nyleg teke inn nokre store måleri frå Rennesøy. Dei har stått i to bedehus og i ein skule i Rennesøy. Dei har vore montert på frontveggen i desse lokala og liknar såleis på altertavler i kyrkjer. Dei er måla av den kjende målaren Kristian Edland (1874-1958) frå Mosterøy. Han var gardbrukar, emissær og stortingsmann i to periodar i...

Les meir

Museumsgjenstandar på nettet

Museumsgjenstandar på nettet

Ved Ryfylkemuseet har vi nyleg lagt ut ei stor gruppe med vel 3000 gjenstandar frå fire av våre museumssamlingar på nettstaden Digitalt Museum. Det er gjenstandar frå Erfjord bygdemuseum, frå Røynevarden, frå Barkelandsamlinga og frå samlinga etter Johs. Rasmussen på Sand.

Les meir

Familiekonsert med FANT

Familiekonsert med FANT

Laurdag 15. august og søndag 16. august får vi besøk av FANT! Det vert konsertframsyning med folkemusikktrioen FANT  på begge familiedagane. Laurdag 15. august (kl 11 - 17) på Kolbeinstveit og søndag 16. august på Viga!  

Les meir

© Ryfylkemuseet 2012. Ryfylkemuseet - 4230 Sand - 52 79 29 50  Nettstaden er levert av Norsk Plan as