Mange har sett kvinneutstillinga

RFF2010-078-007

Utstilinga ”Ein kvinneheim” som blei opna på Nesasjøhuset før sommaren, er blitt ei populær utstilling. 2.200 har sett han så langt. Det er ei utstilling om flid og nøysemd, og det er ei utstilling om det å leva som einsleg kvinne i bygdesamfunnet. Kanskje ikkje så unaturleg at det i stor grad er kvinner som finn interesse for utstillinga, men ho er framleis også ope for menn.

Arkivsikring snart i mål

roynevarden 028Arkivsikring snart i mål

Samlingane av foto, lydband og arkivalia av ulike slag er ein viktig del av det kunnskapsgrunnlaget musea bygger på.

 

Suksess med ambulerande vert

Det har vore ein god museumssommar så langt. Besøket på avdelingane ligg jamt over besøkstala for heile fjoråret.  Forsøket med ambulerande vert har slått positivt ut for alle dei fem avdelingane som er med.

© Ryfylkemuseet 2012. Ryfylkemuseet - 4230 Sand - 52 79 29 50  Nettstaden er levert av Norsk Plan as