God jul

Vi vil ønskje alle gode vener ei god jul og eit godt nytt år!

Ryfylkemuseet er stengt i julehelga, men vil i romjula vera ope frå 9 til 15.30. Nyttårsafta til 12.

Vårt julekort i år er henta frå veggen på nybygget på Sand.  Det er frå frisa "Ryfylkingar" som Geir Egil Bergjord har laga for oss.

Ny årbok frå Strand

Årboka til Ryfylkemuseet for 2010 er nå ferdig og på veg ut til medlemmane, noe forseinka på grunn av konkursen i Bryne Stavanger Offset AS. Tema for årboka er Mølleparken, men med noe tilleggsstoff om Strand elles.  Stoffet om Mølleparken er første steget i arbeidet med å lage ei utstilling om brukssamfunnet på Tau i Bruksløa i Mølleparken.  Førebels manglar vi noen pengar for å kunne realisere denne planen, men dei håper vi skal komma etterkvart. Årboka er til sals på Ryfylkemuseet og hos Berge Bok på Jørpeland.

Slutt for Årdal bygdemuseum

dalen skule.foto morten hetland img_1875Slutt for Årdal bygdemuseum                               

Ryfylkemuseet har i det siste flytta gjenstandar frå Dalen skule til hovudbølet på Sand. Grunnen til det er at Høiland gard i Årdal har sagt opp avtalen dei hadde med Hjelmeland kommune om drift av bygdemuseet i skulehuset frå Dalen krins i øvre Årdal. Høiland gard fekk overta Dalen skule og flytta han til inn på tunet hos seg i 2000. Det vart inngått avtale med kommunen om at huset framleis skulle vera museumsbygg for Årdal. Denne avtalen galdt i ti år. Etter at ti år hadde gått i haust, ville ikkje Høiland fornya avtalen. Dei vil bruka huset til overnatting.

 

dalen skule.foto morten hetlandSamlinga til Årdal bygdemuseum vart dermed huslaus, og vi har måtta flytta gjenstandane til Ryfylkemuseet sitt magasin på Sand. Etter avtalen som gjeld melom Hjelmeland kommune og Ryfylkemuseet er gjenstandane i Hjelmeland og Årdal bygdemuseum deponerte til Ryfylkemuseet. Det vil seia at det framleis er kommune som har eigarretten.

 

Bilda er frå Morten Hetland

Pengar til oppstart på Li

RFF2009-070-098Pengar til oppstart på Li

Fylkesrådmannen har funne rom for 300.000 til oppstart av arbeida på Li i forslaget til budsjett for  20011. Vi hadde søkt om det doble, men 300.000 er pengar det og. Vi må få oppgradert kjøkkenet, møblert litt i bustadhuset, bygd ein liten parkeringsplass, og så skulle vi vera klare til å ta i mot dei første gjestene. Vi reknar med at interessa vil vera stor.

Nissekveld på Kolbeinstveit

nisse 2010Nissekveld på Kolbeinstveit

Det er jul på museet. Fullt hus da vi arrangerte nissekveld på Kolbeinstveit i går. Torsdag 9. er det nissekveld på Hustveit. Kaldt, men triveleg. På bildet er det Åshild Vetrhus som underheld. Og så var det graut og kaffe og fyr på grua.

Forjulstid på Ryfylkemuseet

nikolausForjulstid på Ryfylkemuseet

Nikolaus var på besøk på museet i natt, som han har fått for vane natta mellom 5. og 6. desember dei siste åra. Også denne gongen har han lagt att godsaker. Det er eit tydeleg signal om at han er fornøgd med oss. Alternativet ville vore ein kvist som ville vore til å pryle oss med. Men nå kan vi gle oss til kaffien ...i dag, og hylle det fleirkulturelle arbeidsfellesskapet.

© Ryfylkemuseet 2012. Ryfylkemuseet - 4230 Sand - 52 79 29 50  Nettstaden er levert av Norsk Plan as