BESØK FRÅ STORTINGET

kopi av rff2011-095-001Måndag 29. august hadde vi fint besøk frå Stortinget. Det var SV-representantane Hallgeir Langeland (Rogaland) og Heikki Holmås (Oslo) som var på rundtur i Rogaland. Holmås er leiar for Kommunal- og forvaltingskomiteen på Stortinget.

I Suldal var dei på ettermiddags- og kveldstid, og dei besøkte då m.a. Ryfylkemuseet. Her såg dei på utstillingane våre – Det gode liv – om livsstilsinnvandring til Suldal og Sauda i 2. etasje og Kvitebjørnen i 3. etasje. Etterpå hadde vi møte, der vi orienterte om to temafelt i tilknyting til utstillingane.

Det galdt arbeidet med etablering av Løland-senteret, eit senter for nynorsk barnekultur, og det galdt arbeidet med fleirkultur og integrering, som museet har vore engasjert i.  

Ordførar Torkel Myklebust i Suldal, som er styreleiar i Stiftinga Rasmus Løland markeringa, deltok på møtet, saman med lokale SV-folk frå Suldal.

Trygve Brandal vikar for direktør

Trygve BrandalTrygve Brandal er frå 1. september til 30. november fungerande direktør ved Ryfylkemuseet medan Roy Høibo har studiepermisjon.  Høibo vil i denne tida arbeide med mentalitetshistorie og reise på studebesøk til museum i Skottland, England, Danmark og Tyskland.

Haustprogram på museet

dsc_0058Programmet for hausten er langt på veg klart. Detaljane vil bli lagt ut i kalenderen til høgre etterkvart som dei kjem på plass.

Det startar alt 8. september med Internasjonal kafe på Sand. 6. oktober blir det internasjonal kafe i Sauda og truleg vil det bli fleire slike etterkvart. Det kjem nye innvandrar til bygdene våre, og kafeen vår er ein populær møtestad.

11. september blir det stort program ved den nyrestaurerte stampa på Kvæstad. Arrangementet er eit samarbeid med husflidslaget i Suldal. Bildet til venstre er frå avsluttinga av retaureringsarbeida. Frå venstre Anita Helmikstøl, Grete Holmboe, Sven Hoftun, Jon Seland, Kjell Johnsen og Jan Gunnar Helmikstøl.

Bedehuskulturen er dokumentert

bedehus 1Gjennom det meste av fjoråret og fram til sommaren i år har Tone Årtun, arbeidd med dokumentasjon av bedehuskulturen i Ryfylke.

Så og seia alle bedehusa i Ryfylke er fotograferte og registrerte og protokollar frå dei fleste av desse er samla inn som original eller kopi.

Rapport frå prosjektet kjem i årboka vår før jul. Og i oktober blir det opna ei utstilling om bedehuskulturen på Betel, Judaberg.

Prosjektet er finansiert av Ryfylkefondet og Rogaland fylkeskommune, og med bidrag også frå priva-te gjevarar og SR-bank, Finnøy.

 

God museumssommar

bard og anitaOverskya opphaldsver er godt museumsver, det viser og att på statistikken.

Ved utgangen av juli hadde vi hatt vel 10.000 innom avdel-ingane våre, det er 700 fleire enn på same tid i fjor.

 I tillegg har det vore over 2.000 innom turistinformasjonen. Det er og ein solid auke frå i fjor. Beste besøket er på Nesasjøhuset, Sand, med Kolbeinstveit som nest best.

 

Anita Svendheim og Bård Drange har vore vertskap på Kolbeinstveit i sommar.

 

Sven Hoftun leiar handverkarane

sven 1Sven Hoftun (30) er tilsett som driftsleiar i bygningsavdelinga.

Sven har vore tilsett hos oss som handverkar sidan 2007, men vil nå overta ansvaret for å leie arbeidet ute på avdelingane, og dessutan ein del administrative oppgåver og kontrolloppgåver.

Kjell Johnsen, som har hatt denne stillinga til nå, går over i redusert stilling frå fylte 62 år. Bygningsavdel-inga har tre fast tilsette og ein mellombels til-sett handverkar. Leiar for bygningsavdelinga er Grete Holmboe.

 

Sven Hoftun i arbeid på taket til hovudbygningen i Viga.

Ny utstilling på Hustveit

hustveitVi opna fire nye utstillingar før sommaren. Den eine var utstillinga om skog og sagbruk på Hustveit.

Denne står i løa, og er tilgjengeleg heile døgnet, heile året. Vi arbeider også med ei utstilling om kulturlandskapet på Hustveit.

Dette blir ei utandørsutstilling, der det vil bli sett opp informasjonstavler i tilknyting til dei ulike landskapstypene.

 

Trekkspelmusikk, låvedans og høg stemning da utstillinga blei opna på Hustveit. Det er "Sauda-spretten" som spelar.

Flott konsert på Kolbeinstveit

Folk fylte benkene i fjoset på Kolbeinstveit til siste plass sist onsdagskveld. Dei 80 frammøtte fekk oppleva den kjende kvedaren og visesongaren Kirsten Bråten Berg og den unge hardingfelespelaren Johanne Flottorp, som hadde kome over fjellet frå Setesdal og frå Åmli.

Og dei fekk god valuta for pengane. Med stinn brakke og dyktige utøvørar låg alt til rette for ei stor oppleving. Dei to baud på eit omfattande program av folkemusikk, stev og viser, framført slik at folk til tider fekk frysingar på ryggen, og bunde saman av lune kommentarar. Eit høgdepunkt i den akustiske sommarkvelden var framføring av Kjartan Fløgstad si tekst ”Slak line”, med forfattaren til stades i salen.

Ryfylkemuseet baud også på sal av mat og drikke i pausen og etter konserten, så folk fekk rektig nyta den fine sommarkvelden.

© Ryfylkemuseet 2012. Ryfylkemuseet - 4230 Sand - 52 79 29 50  Nettstaden er levert av Norsk Plan as