KVELDSSETE PÅ KOLBEINSTVEIT

Ryfylkemuseet kan feira eit 75-års jubileum i år. Dette vert markert med eit kveldssete på Kolbeinstveit onsdag 21. september. Sjølve Ryfylkemuseet er rett nok berre 30 år, men forgjengaren, Rogaland folkemuseum, vart skipa i Stavanger i 1936, for 75 år sidan.

På kveldssetet på Kolbeinstveit får du høyra meir om museumshistoria til Rogaland folkemuseum og Ryfylkemuseet og om det særprega Guggedalsloftet, den eldste trebygningen i Rogaland. Det vert også felespel ved Tove Solheim og servering av smørgraut og kaffi. Vel møtt til ei triveleg kveldsstund på Kolbeinstveit.

Vel møtt til Kolbeinstveit førstkomande onsdag 21. september kl 19.

 

Knallbra Kulturminnedag på Kvæstad

rff2011-098-056Vêrgudane sytte for nok vatn til stampa på søndag, og passe opplett i regnbøyene til at publikum lot seg lokka til å oppleva denne ”skjulte skatten” på Kvæstad.

Anne Margrethe Myhre styrte stampinga saman med Johannes Kvæstad.  Me fekk sjå film som var tatt opp av foreldra hans i 1970.

Ungane kosa seg i og rundt bekken, eller med tøving av englar, og skjeva med sirup glei ned på høgkant. Rundt 90 med stort og smått var med oss denne dagen.

ARKIVSTIPEND TIL RYFYLKEMUSEET

bernd 1Museet er medlem av Landslaget for Privatarkiv (LLP). LLP lyste i sommar ut eit stipendordning, og ved museet heiv vi oss rundt og søkte. Og vi fekk pengar. Ikkje dei store summane, men eit beskjedent beløp på vel 12 000 kroner. Pengane skal gå til kompetanseheving for Bernd Elmies, arkivar ved museet. Konkret skal pengane brukast til deltaking på eit kurs i privatarkivarbeid i september og til hospitering på Statsarkivet i fem arbeidsdagar for opplæring i praktisk arbeid med ordning av arkiv.

PENGAR TIL LØLAND-SENTERET

kultursenter3 3Ryfylkemuseet hadde nytt besøk frå Stortinget måndag 5. september. No var det stortingspolitikarane Geir Pollestad og Torfinn Oppheim, og ærendet deira var slepp av ein gledeleg budsjettlekkasje frå Kulturdepartementet:

Ryfylkemuseet får 600 000 kroner i auka tilskot på statsbudsjettet i haust. Vi hadde søkt om 800 000 kroner til ei fagstilling for formidlar med særleg arbeidsområde barn og unge. Stillinga er tenkt knytta til etablering av Løland-senteret, eit senter for norsk barnekultur og litteratur. Vi har gode forhåpningar til at dette i sin tur skal utløyse 200 000 kroner frå Suldal kommune og frå Rogaland fylkeskommune, slik at vi kan koma opp i auka midlar på ein million kroner til dette.

 

Bildetekst:

Oppstilling for fotografen i kongssalen i Løland-utstillinga Kvitebjørnen. Frå venstre stortingsrepresentantane Geir Pollestad (Sp.), Torfinn Opheim (Ap.), Kari Vaage Gjuvsland (Suldal Ap.), Torkel Myklebust (ordførar i Suldal og styreleiar i Stiftinga Rasmus Løland-markeringa), Trygve Brandal (fungerande direktør ved museet) og Grete Holmboe (antikvar ved museet). 

 

 

© Ryfylkemuseet 2012. Ryfylkemuseet - 4230 Sand - 52 79 29 50  Nettstaden er levert av Norsk Plan as