Utskrift

Stor innsats i Viga

Skrive av Roy Høibo.

viga110412Nå går det føre seg i Viga. Seks mann har gått laus på løa og er i gang med ei av dei største oppgåvene vi har tatt i ferde med.

Det er på tredje året vi arbeider med restaurering av husa i Viga. Det siste store prosjektet er restaurering av løa. Vi ønskjer å bruke løa aktivt i formidlinga, men ho er i så dårleg stand at vi har funne det tryggast å halde ho stengt dei siste åra. Den store utfordringa er det tunge helletaket. Det blir nå plukka ned, før restaureringa av stavkonstruksjonen kan starte. Målet er å ha taket oppe att før det blir ein ny vinter.

Dei som er med på jobben (bildet): Ingebrikt Edland, Ole Kristian Hatlen (innleigd kranførar frå Byggmeister Haakon Kvestad AS, Nå i Hardanger), Arnfinn Olsen, Kjell Gunnar Haraldseid, Kjell Johnsen og Sven Hoftun.

© Ryfylkemuseet 2012. Ryfylkemuseet - 4230 Sand - 52 79 29 50  Nettstaden er levert av Norsk Plan as